Home
Wat is Pansori
Wie ben ik
Adres
Pansori Sound Institute
Pansori Living Sound
Contact
Mijn gedichten
Louise van Hoeven, klanktherapie

Wat is Pansori
Pansori Living Sound betekent letterlijk vertaald: Speelveld van de Levende Klank.
Pansori Living Sound richt zich op het zelfhelende vermogen van het lichaam, maar ook de geest, ons denken en onze emoties zijn daar nauw bij betrokken.
Met het speelveld wordt bedoeld de ruimte die ontstaat tijdens het contact tussen de therapeut en de cliënt. In dit geval is het ruimte in de breedste zin van het woord. De levende klank is de klank die "gezongen" wordt door de therapeut en/of de cliënt.

Uit eigen ervaring weet ik dat klank verbindend werkt naar jezelf toe (fysiek en emotioneel) en naar buiten waar het zijn uitwerking vindt in contact met de direchte omgeving zoals gezin, familie maar ook verder in werk en sport etc.

Klinken
Het is niet de bedoeling dat er een melodie "gezongen" wordt, maar klanken die zich als vanzelf vormen wanneer de therapeut zich afstemt op de cliënt.
Met de klanken wordt de ruimte tussen therapeut en cliënt in trilling gebracht, maar ook de ruimte die in ons lichaam bestaat. Met name ons brein is zeer ontvankelijk voor klanken. Klanken vinden als vanzelf hun weg naar die plaatsen in ons lichaam die het nodig hebben om geheeld te worden.
Van de therapeut wordt verwacht dat hij/zij geen enkele sturing geeft bij het klinken, maar de klanken vanzelf laat komen. Daarbij blijft hij/zij steeds in contact met de cliënt.

Tevens verwijs ik u naar de website van Pansori Living Sound:
www.pansori-network.org